1093/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus nestekaasuasetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 26 päivänä heinäkuuta 1993 annetun nestekaasuasetuksen (711/1993) 5 §:n 8 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 1170/1997, sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset


5 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


8) tarkastuslaitoksella turvatekniikan keskuksen 5 a §:n mukaisesti hyväksymää tarkastuslaitosta.

5 a §
Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Tarkastuslaitoksen hyväksymisessä nouda- tetaan soveltuvin osin, mitä maakaasuasetuksen (1058/1993) 3 a―3 e §:ssä tarkastuslaitosten hyväksymisestä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tarkastuslaitos, joka ennen tämän asetuksen voimaantuloa on toiminut nestekaasuasetuksessa tarkoitettuna tarkastuslaitoksena, voi ilman erillistä hyväksymistä toimia tällaisena tarkastuslaitoksena vuoden 1998 loppuun.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.