1090/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus turvatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan turvatekniikan keskuksesta 29 päivänä syyskuuta 1995 annetun asetuksen (1143/1995) 6 ja 7 § sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

6 §

Ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä keskuksen toimialaan, käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä johtamiskokemusta.

7 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

9 §

Välittömästi ylijohtajan alaisen tulosyksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkea- koulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen 6 ja 7 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.