1089/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan mittatekniikan keskuksesta 12 päivänä huhtikuuta 1991 annetun asetuksen (678/1991) 9 § ja 10 §, sellaisena kuin niistä on 9 § osaksi asetuksessa 1377/1994, seuraavasti:

Kelpoisuusvaatimukset ja virkojen täyttäminen sekä työsopimussuhteisen henkilöstön ottaminen
9 §

Johtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä keskuksen toimialaan, käytännössä osoitettua johtamistaitoa sekä johtamiskokemusta.

Välittömästi johtajan alaisen tulosyksikön päälliköltä vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan.

10 §

Johtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen 9 ja 10 §:n säännöksiä sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.