1086/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Asetus maatalousyrittäjien eläkeasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan 7 päivänä marraskuuta 1969 annetun maatalousyrittäjien eläkeasetuksen (667/1969) 10 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 657/1991, seuraavasti:

10 §

Eläkehakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona se on annettu tai postitse saapunut maatalousyrittäjien eläkelaitokselle tai jollekin yrittäjien eläkelaissa (468/1969), työntekijäin eläkelaissa (395/1961), merimieseläkelaissa (72/1956), lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa (134/1962) tai taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa (662/1985) tarkoitetulle eläkelaitokselle tai eläketurvakeskukselle taikka eläkelaitoksen tai eläketurvakeskuksen sitä varten valtuuttamalle asiamiehelle.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.