1076/1997

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1997

Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen muuttaminen

Eduskunnan pankkivaltuutettujen päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä syyskuuta 1993 annetun Rahoitustarkastuksen työjärjestyksen (831/1993) 6 §:n 2 momentti ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat 27 päivänä elokuuta 1996 annetussa päätöksessä (670/1996), seuraavasti:

6 §

Ylimmillä virkamiehillä tarkoitetaan toimintayksikön päällikköä (apulaisjohtaja), päälakimiestä ja apulaisosastopäällikköä.


9 §

Johtokunta hyväksyy rahoitustarkastuksen sisäistä tarkastusta koskevat toimintaperiaatteet.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 1997

Eduskunnan pankkivaltuutettujen puolesta:


Ilkka Kanerva puheenjohtaja


Johannes Koskinen


Olavi Ala-Nissilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.