1075/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Ulkoasiainministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan Unitan taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa

Ulkoasiainministeriö ilmoittaa eräiden Suomelle Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin jäsenenä kuuluvien velvoitusten täyttämisestä annetun lain (659/1967) 2 a §:n 2 momentin nojalla, että rangaistus seuraavan Angolaa koskevan neuvoston asetuksen rikkomisesta ja sen yrittämisestä säädetään rikoslain 46 luvun 1―3 §:ssä: neuvoston asetus (EY) N:o 2229/97 tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämisestä Angolaan "União Nacional para a Independência Total de Angolan" (UNITA) taivuttamiseksi täyttämään velvollisuutensa rauhanprosessissa; EYVL N:o L 309, 12.11.1997, s.1. Menettämisseuraamuksista säädetään saman luvun 8―13 §:ssä.

Neuvoston asetus on tullut voimaan sinä päivänä, jona se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Ulkoasiainministeri
Tarja Halonen

Lainsäädäntöneuvos
Päivi Kaukoranta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.