1048/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen tehdyn Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä koskevan pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Brysselissä 21 päivänä toukokuuta 1997 tehtyä Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Venäjän väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen koskevaa pöytäkirjaa, jonka eduskunta on hyväksynyt 3 päivänä lokakuuta 1997 ja jonka tasavallan presidentti on niin ikään hyväksynyt 3 päivänä lokakuuta 1997, ja jota koskeva hyväk- symiskirja on talletettu Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin huostaan 13 päivänä lokakuuta 1997, sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä joulukuuta 1997 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä joulukuuta 1997.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 81/1997)

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.