1047/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta

Puolustusministerin esittelystä

muutetaan puolustusvoimista 20 päivänä heinäkuuta 1992 annetun asetuksen (667/1992) 2 §:n 1 momentti, 20 §:n 2 momentti, 29―32 §, 50 §:n 1 momentin 6 kohta ja 52 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 31 ja 32 § asetuksessa 1032/1994 ja 50 §:n 1 momentin 6 kohta asetuksessa 1303/1996, seuraavasti:

2 §

Puolustusvoimien alueellista johtamista ja hallintoa varten maa on jaettu maanpuolustusalueisiin ja niiden alaisiin sotilaslääneihin niin kuin siitä erikseen säädetään.


20 §

Maavoimien sotilaallisesta johtamisesta alueellaan vastaa maanpuolustusalueen komentaja.

29 §

Sotilasläänin esikunta on maanpuolustusalueen esikunnan alainen aluehallintoviranomainen.

30 §

Sotilaskäskyasioissa sotilasläänin komentaja johtaa maanpuolustusalueen komentajan alaisena sotilasläänin sotilaallista toimintaa sekä valmistautumista poikkeusolojen varalle.

31 §

Sotilaslaitos, joukko-osasto ja varuskunta ovat puolustusvoimien paikallisviranomaisina hallinnollisissa asioissa pääesikunnan, maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien esikunnan taikka sotilaslaitoksen alaisia sen mukaan kuin siitä 4 §:ssä säädetyssä järjestyksessä määrätään.

32 §

Sotilaskäskyasioissa paikallisviranomainen on pääesikunnan päällikön, maanpuolustusalueen, merivoimien tai ilmavoimien komentajan taikka sotilaslaitoksen johtajan alainen siten kuin puolustusvoimain komentaja määrää.

50 §

Puolustusvoimien virkoihin nimittää:


6) opistoupseerin perusvirkaan pääesikunta tai maanpuolustusalueen, merivoimien, ilmavoimien taikka puolustusvoimien materiaalilaitoksen esikunta; sekä


52 §

Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön päätökseen perustuvaan rauhanturvaamistoimintaan annetussa laissa (514/1984) tarkoitetun palveluksen ajan virkamies on virkavapaana virastaan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Puolustusministeri
Anneli Taina

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.