1036/1997

Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1997

Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta

Lääkelaitos on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 83 §:n nojalla päättänyt vahvistaa seuraavan lääkeluettelon:

1 §

Lääkkeitä ovat tämän päätöksen liitteessä 1 luetellut aineet ja liitteessä 2 luetellut rohdokset.

Lääkkeitä ovat myös:

1) muut liitteen 1 aineisiin ja liitteen 2 rohdoksiin lääkkeellisessä mielessä rinnastettavat, lääkelain 3 §:n mukaisesti käytettävät aineet ja rohdokset; ja

2) erinäiset tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan, valmistustavaltaan tai vaikutusmekanismiltaan poikkeavat valmisteet tai aineet, joita sen mukaan kuin lääkelain 3 ja 5 §:ssä on säädetty, käytetään lääkkeinä. Tällaisia ovat muun muassa radioaktiiviset lääkevalmisteet, allergeenivalmisteet sekä lääkkeelliset kaasut; sekä

3) vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet, joissa vuorokausiannokseen sisältyvän vitamiinin tai kivennäisaineen määrä ylittää tämän päätöksen liitteessä 3 olevan määrän, samoin kuin lapsille tarkoitetut vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Samalla lääkeluettelosta 25 päivänä marraskuuta 1994 annettu Lääkelaitoksen päätös (1232/94) lakkaa olemasta voimassa.

Sellaisten tämän päätöksen voimaantullessa ilman Lääkelaitoksen lupaa laillisesti kaupan olleiden valmisteiden osalta, joilta vaaditaan Lääkelaitoksen lupa myyntiin ja muuhun kulutukseen luovuttamiseen niiden sisältämien tämän päätöksen liitteen 2 rohdosten johdosta, on jätettävä lääkelain 21 § 2 momentin mukainen hakemus Lääkelaitokselle 30.6.1999 mennessä.

Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1997

Ylijohtaja
Hannes Wahlroos

Yliproviisori
Pirjo Ikonen

Liite 1; Lääkeluettelon aineet Liite 2; Lääkeluettelon kasvit ja rohdokset Liite 3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.