1033/1997

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentin 30 ja 79 kohdat, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 497/1996,

muutetaan 10 §:n 3 momentin 6 kohta sellaisena kuin se on asetuksessa 501/1994 ja 4 momentin 26 kohta, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 497/1996, ja

lisätään asetuksen 10 §:n 4 momenttiin uudet 8 a ja 58 a kohdat, seuraavasti:

10 §
Työnantajavirkamiehet

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:


6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuunottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjänvirastoja, ulosottovirastoja, oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia, maistraatteja paikallispoliisia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, ortodoksista kirkkoa, valtion korkeakoulutasoa alempia oppilaitoksia, opintotuen muutoksenhakulautakuntaa, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta ja työvoimatoimistojen toimistonhoitajia; sekä


Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


8 a) valtakunnansyyttäjänvirasto: apulaisvaltakunnansyyttäjä;


26) verovirastot: tulosyksikön ja tukiyksikön [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1997), alkuperäinen sanamuoto kuului: verovirastot: yksikön ja tukiyksikön ] (henkilöstöhallintoasiat) päälliköksi määrätty virkamies;


58 a) työvoima- ja elinkeinokeskukset: osastopäällikkö ja työvoimaosaston hallintoja talousasioista vastaavat virkamiehet;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouko Skinnari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.