1017/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan valtakunnansyyttäjänvirastosta 11 päivänä maaliskuuta 1997 annetun asetuksen (209/1997) 3―5 §,

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 8 §:n 2 momentti ja 11 § sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

1 §
Valtakunnansyyttäjä

Valtakunnansyyttäjä määrää poliisimiehen tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkintaa johtavat syyttäjät ja heidän toimialueensa. Valtakunnansyyttäjä voi määrätä yksittäistapauksessa myös muun syyttäjän johtamaan poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkintaa.


2 §
Valtakunnansyyttäjänviraston organisaatio

Virastossa on hallintoyksikkö, syyteasiainyksikkö ja kehittämisyksikkö.


7 §
Virkamiehet

Virastossa voi olla lisäksi muuta vir kasuhteista henkilöstöä sekä erityistä tehtävää varten otettuja asiantuntijoita.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Muihin virkoihin vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto tai muu viran edellyttämä koulutus.

11 §
Työjärjestys

Viraston työjärjestyksessä määrätään syyttäjälaitoksen ohjauksesta, viraston yksiköitten ja virkamiesten tehtävistä, sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja siitä, kenen virkamiehen ratkaistavaksi asia kuuluu.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.