1016/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Asetus Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta

Oikeusministerin esittelystä säädetään Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta 2 päivänä joulukuuta 1977 annetun lain (872/1977) 4 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään syyttäjäntehtävien järjestämisestä sekä syyttäjäntoimen hallinnosta Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastossa.

2 §
Tulosohjaus

Maakunnansyyttäjänviraston tulosohjauksesta huolehtii valtakunnansyyttäjänvirasto.

3 §
Päällikön tehtävät

Maakunnansyyttäjän tehtävänä on:

1) johtaa ja kehittää viraston toimintaa;

2) vastata viraston toiminnan tuloksellisuudesta;

3) seurata ja valvoa syyttäjäntoiminnan yhdenmukaisuutta; sekä

4) vahvistaa viraston työjärjestys kuultuaan viraston henkilöstöä sekä käräjäoikeutta.

4 §
Virkaan nimittäminen ja virkamieheksi virkasuhteeseen nimittäminen

Maakunnansyyttäjän nimittämisestä säädetään laissa. Maakunnansyyttäjä nimittää virkaan ja määräaikaiseen virkasuhteeseen alaisensa virkamiehet sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön.

5 §
Virkavapaus

Maakunnansyyttäjälle myöntää virkavapauden valtakunnansyyttäjä. Maakunnansyyttäjä myöntää alaiselleen henkilöstölle virkavapauden.

6 §
Viittaussäännös

Maakunnansyyttäjästä ja apulaissyyttäjästä on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä kihlakunnansyyttäjästä annetussa asetuksessa (1015/1997) säädetään.

7 §
Tarkemmat ohjeet

Oikeusministeriö antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tällä asetuksella kumotaan Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirastosta 30 päivänä maaliskuuta 1978 annettu asetus (237/1978) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 21 päivänä marraskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Oikeusministeri
Kari Häkämies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.