966/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1997

Opetusministeriön päätös ylioppilastutkintolautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriö on päättänyt 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/1994) 17 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Ylioppilastutkintolautakunnan maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) ylioppilastutkintokokeet, suoritusten arvostelu, ylioppilastutkintotodistukset ja erilliset todistukset hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta; sekä

2) tarkistusarvostelu.

2 §
Kiinteät maksut

Ylioppilastutkintolautakunta perii 1 §:n 1 kohdassa mainituista suoritteista 100 markan suuruisen kiinteän kokelaskohtaisen perusmaksun osallistumisesta ylioppilastutkintoon ja 95 markan suuruisen kiinteän koekohtaisen osallistumismaksun. Osallistumisesta toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan vieraan kielen kokeeseen peritään kuitenkin 150 markkaa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa määrätään, peritään kokeiltavana olevaan englanninkieliseen ylioppilastutkintoon osallistumisesta 300 markan suuruinen kokelaskohtainen perusmaksu ja 95 markan suuruinen koekohtainen maksu.

Perusmaksu osallistumisesta ylioppilastutkintoon maksetaan jokaiselta tutkintokerralta.

Edellä 1 §:n 2 kohdassa mainitusta tarkistusarvostelusta peritään 300 markkaa. Mak-sun suorittamisesta on hakemuksen yhteydessä esitettävä tosite. Maksu palautetaan sen suorittajalle, jos uusi arvostelu johtaa arvosanan korottamiseen.

3 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Suoritteita, jotka ylioppilastutkintolautakunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) koulutuspalvelut;

2) ylioppilastutkintolautakunnan rekistereihin ja tietokantoihin perustuva tietopalvelu ja tietokantojen suorakäyttö;

3) tekijänoikeus koetehtäviin;

4) valokopio- ja muut jäljennökset;

5) tilatut selvitykset ja lausunnot;

6) muut tilatut palvelusuoritteet; sekä

7) tilattujen asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus.

4 §
Maksuttomat suoritteet

Ylioppilastutkintolautakunnan päätöksistä, jotka koskevat osallistumista toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta toimeenpantavaan vieraan kielen kokeeseen, oikeutta yksittäistapauksessa osallistua ylioppilastutkintoon ammatillisen tai muun vastaavan koulutuksen perusteella ja vammaisen kokelaan poikkeusjärjestelyitä, ei peritä maksua.

5 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1997. Tällä päätöksellä kumotaan 1 päivänä marraskuuta 1995 annettu samanniminen päätös (1248/1995).

Helsingissä 29 päivänä lokakuuta 1997

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Johtaja
Simo Juva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.