939/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Suomen lipun alla purjehtivien alusten harjoittaman lohen pyynnin keskeyttämisestä

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten lohen kalastus kielletään Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella (ICES-osa-alueet 22—31) sanotuille alueille vuodelle 1997 myönnetyn lohikiintiön täyttymisen vuoksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen alusten kieltoalueelta pyytämän lohisaaliin hallussa pitäminen aluksessa sekä sen uudelleen lastaus ja purku on kielletty tämän päätöksen voimaantulon jälkeen.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä lokakuuta 1997 ja sitä sovelletaan vuoden 1997 loppuun saakka.

1) Neuvoston asetus (EY) N:o 3362/94; EYVL N:o L 363, 31.12.1994, s. 1,
2) Neuvoston asetus (ETY) N:o 2847/93; EYVL N:o L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.