935/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 1993 antamansa päätöksen (1312/1993) 1 §:n kohdan 3 seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tällä päätöksellä pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisöjen neuvoston ja komission direktiivit, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen (ETA-sopimus) liitteen II kohdassa XII (elintarvikkeet):


3) luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi (80/777/ETY) sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 28 päivänä lokakuuta 1996 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (96/70/EY).Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä lokakuuta 1997.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/70/EY; EYVL N:o L 299, 23.11.96, s. 26.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Mirja Hynönen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.