931/1997

Annettu Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1997

Valtioneuvoston päätös tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä

Valtioneuvosto on toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/1976) 5 §:n 2 momentin nojalla sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Tehdasvalmisteisen savukkeen savun tervan sallitun määrän yläraja on savuketta kohti sitä poltettaessa 12 mg.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Elinkeinotoiminnassa saadaan myydä ja muuten luovuttaa tässä päätöksessä tarkoitet tuja tämän päätöksen voimaan tullessa olemassa olevia tupakkatuotteita joulukuun 31 päivään 1999, vaikkeivät ne täytä tämän päätöksen määräyksiä, jos ne ovat tämän päätöksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten ja määräysten mukaiset.

Tällä päätöksellä kumotaan tupakkatuotteen haitta-aineiden enimmäismääristä 23 päivänä joulukuuta 1992 annettu valtioneuvoston päätös (1503/1992).

Neuvoston direktiivi (90/239/ETY); EYVL N:o L 137, 30.5.1990, s. 36

Helsingissä 16 päivänä lokakuuta 1997

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Nuorempi hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.