917/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös valtionosuuden perusteena olevien opetus- ja kirjastotoimen yksikköhintojen keskimääräisistä markkamääristä vuonna 1998

Valtioneuvosto on opetusministeriön esittelystä päättänyt opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (705/1992) 10 §:n ja 23 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1151/1996:

1 §
Peruskoulu, lukio, ammatilliset oppilaitokset ja ammatilliset erityisoppilaitokset sekä ammattikorkeakoulut

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/1992) 12—14 ja 14 a §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä oppilasta kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) peruskoulussa 20 938 markkaa;

2) lukiossa 18 510 markkaa;

3) ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa erityisoppilaitoksissa 35 883 markkaa; sekä

4) ammattikorkeakoulussa 27 582 markkaa.

2 §
Kansalaisopistot ja musiikkioppilaitokset

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä opetustuntia kohti vahvistettu keskimääräinen markkamäärä on

1) kansalaisopistossa 308 markkaa; sekä

2) musiikkioppilaitoksen ammatillisessa koulutuksessa 317 markkaa ja muussa kou-lutuksessa 233 markkaa.

3 §
Kirjastot

Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 23 §:ssä tarkoitettuja yksikköhintoja määrättäessä kunnan asukasta kohti vahvistettu kirjaston keskimääräinen markkamäärä on 223 markkaa.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998, tai jos eduskunta hyväksyy vuoden 1998 talousarvion mainittua ajankohtaa myöhemmin, talousarvion hyväksymisajankohdasta lukien, jollei 2 momentista muuta johdu. Päätöstä sovelletaan määrättäessä yksikköhintoja vuodelle 1998.

Valtioneuvosto vahvistaa vuodelle 1998 uudet yksikköhintojen keskimääräiset markkamäärät, jos hyväksytty valtion talousarvio ja sen yhteydessä annetut lait poikkeavat tässä päätöksessä tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 1998.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Opetusministeri
Olli-Pekka Heinonen

Lainsäädäntöneuvos
Arto Sulonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.