915/1997

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997

Asetus työministeriöstä annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työministeriöstä 25 päivänä maaliskuuta 1994 annetun asetuksen (234/1994) 7 §:n 1 momentti seuraavasti:

7 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ja kansliapäällikön sijaisena toimivalla neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan ja työpolitiikan kysymyksiin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys asianomaisen osaston toimialaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) apulaisosastopäälliköllä, hallitusneuvoksella ja virka-asemaltaan vastaavalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä

4) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1997.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.