914/1997

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997

Asetus pientyönantajien palvelukeskuksesta

Työministerin esittelystä säädetään työvoima- ja elinkeinokeskuksista 10 päivänä tammikuuta 1997 annetun lain (23/1997) 8 §:n nojalla:

1 §

Työministeriön määräämän työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston alaisena toimii pientyönantajien palvelukeskus.

2 §

Keskus voi työnantajan toimeksiannosta ja hänen lukuunsa hoitaa ennakkoperintälain (418/1959) mukaan toimitettavia ennakonpidätyksiä, työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja muita työnantajan työsuhteen perusteella suoritettavia maksuja koskevan maksuliikenteen sekä suorittaa palkanlaskennan ja -maksun, jos työnantaja on yritys, jossa on enintään kolme työntekijää. Keskus voi lisäksi neuvoa työnantajia maksuliikenteen hoitamisessa sekä palkanlaskennassa ja -maksussa.

3 §

Keskuksen palvelut ovat maksullisia. Maksujen suuruus vahvistetaan valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti liiketaloudellisin perustein.

4 §

Keskuksen päällikönä on toimistonjohtaja.

Toimistonjohtajan on johdettava toimintaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston asettamien, keskuksen ja työvoimaosaston välisiin neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti.

5 §

Keskukselle kuuluvat asiat ratkaisee toimistonjohtaja tai muu virkamies, jolle ratkaisuvalta on annettu työjärjestyksellä.

6 §

Keskuksen työjärjestyksessä annetaan määräykset keskuksen tarkemmasta organisaatiosta ja tehtäväjaosta.

Keskuksen työjärjestyksen vahvistaa keskus.

7 §

Keskuksen toimistonjohtajan nimittää työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto.

Keskuksen työjärjestyksen vahvistaa keskus.

8 §

Tarkemmat säännökset tämän asetuksen soveltamisesta antaa työministeriö.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä lokakuuta 1997.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.