909/1997

Annettu Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt ympäristöhallinnosta 24 päivänä tammikuuta 1995 annetun lain (55/1995) 3 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Alueellisten ympäristökeskusten toimialueet

Alueellisten ympäristökeskusten toimialueet ovat seuraavat:

1) Uudenmaan ympäristökeskus muodostuu Uudenmaan liiton ja Itä-Uudenmaan liiton toimialueista;

2) Lounais-Suomen ympäristökeskus muodostuu Varsinais-Suomen liiton ja Satakuntaliiton toimialueista;

3) Hämeen ympäristökeskus muodostuu Hämeen liiton ja Päijät-Hämeen liiton toimialueista;

4) Pirkanmaan ympäristökeskus muodostuu Pirkanmaan liiton toimialueesta;

5) Kaakkois-Suomen ympäristökeskus muodostuu Kymenlaakson liiton ja Etelä-Karjalan liiton toimialueista;

6) Etelä-Savon ympäristökeskus muodostuu Etelä-Savon maakuntaliiton toimialueesta;

7) Pohjois-Savon ympäristökeskus muodostuu Savon liiton toimialueesta;

8) Pohjois-Karjalan ympäristökeskus muodostuu Pohjois-Karjalan liiton toimialueesta;

9) Keski-Suomen ympäristökeskus muodostuu Keski-Suomen liiton toimialueesta;

10) Länsi-Suomen ympäristökeskus muodostuu Etelä-Pohjanmaan liiton, Österbottens förbund — Pohjanmaan liiton ja Keski-Pohjanmaan liiton toimialueista;

11) Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus muodostuu Pohjois-Pohjanmaan liiton toimialueesta;

12) Kainuun ympäristökeskus muodostuu Kainuun liiton toimialueesta; sekä

13) Lapin ympäristökeskus muodostuu Lapin liiton toimialueesta.

2 §
Kielellinen jaotus

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ympäristökeskukset ovat suomenkielisiä suomenkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Kummankin alueellisen ympäristökeskuksen toimialueen asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.

Lounais-Suomen ja Länsi-Suomen ympäristökeskukset ovat suomenkielisiä suomenkielisten, ruotsinkielisiä ruotsinkielisten ja kaksikielisiä kaksikielisten kuntien osalta. Kummankin alueellisen ympäristökeskuksen toimialueen asukkaiden enemmistö on suomenkielinen.

Muut kuin 1 ja 2 momentissa mainitut alueelliset ympäristökeskukset ovat suomenkielisiä.

3 §
Alueellisten ympäristökeskusten toimipaikat

Alueellisilla ympäristökeskuksilla on seuraavat toimipaikat:

1) Uudenmaan ympäristökeskuksella Helsinki;

2) Lounais-Suomen ympäristökeskuksella Turku;

3) Hämeen ympäristökeskuksella Hämeenlinna;

4) Pirkanmaan ympäristökeskuksella Tampere;

5) Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksella Kouvola;

6) Etelä-Savon ympäristökeskuksella Mikkeli;

7) Pohjois-Savon ympäristökeskuksella Kuopio;

8) Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksella Joensuu;

9) Keski-Suomen ympäristökeskuksella Jyväskylä;

10) Länsi-Suomen ympäristökeskuksella Vaasa;

11) Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksella Oulu;

12) Kainuun ympäristökeskuksella Kajaani; sekä

13) Lapin ympäristökeskuksella Rovaniemi.

Lisäksi Lounais-Suomen ympäristökeskuksella on toimipaikka Porissa, Hämeen ympäristökeskuksella Lahdessa, Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksella Lappeenrannassa ja Länsi-Suomen ympäristökeskuksella Kokkolassa ja Seinäjoella.

4 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Tällä päätöksellä kumotaan alueellisten ympäristökeskusten toimialueiden rajoista ja toimipaikoista 28 päivänä helmikuuta 1995 annettu valtioneuvoston päätös (246/1995).

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

5 §
Siirtymäsäännös

Tämän päätöksen voimaan tullessa siirty-vät Hämeen, Uudenmaan, Etelä-Savon ja Keski-Pohjanmaan ympäristökeskuksessa vireillä olevat asiat toimialuejaon muutoksen mukaisesti asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen käsiteltäviksi, jollei ympäristöministeriö tai maa- ja metsätalousministeriö toisin määrää. Vastaavasti siirtyvät mainittujen alueellisten ympäristökeskusten vastuulla olevat valtion vesioikeudelliset luvat, yksityisoikeudelliset sopimukset ja muut sitoumukset sekä oikeudet ja velvoitteet toimialuejaon muutoksen mukaisesti asianomaiselle alueelliselle ympäristökeskukselle.

Helsingissä 25 päivänä syyskuuta 1997

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Hallitusneuvos
Taru Hallberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.