907/1997

Annettu Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun asetuksen 1 §:n 2 momentin muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1311/1996) 1 §:n 2 momentti seuraavasti:

1 §
Toimenpidesuunnitelman käyttö

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, rahoitusta voidaan myöntää ja käyttää yhtä toimenpidettä koskevan toimenpidesuunnitel man perusteella myös sellaiseen nuoren metsän hoitotyöhön ja energiapuun korjuuseen, joka on aloitettu kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain voimaantulon jälkeen.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 1997.

Helsingissä 30 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.