893/1997

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös kasvinviljelyn kansallisesta tuesta vuodelta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä

lisännyt kasvinviljelyn kansallisesta tuesta 7 päivänä toukokuuta 1997 annetun valtioneuvoston päätöksen (406/1997) 7 §:ään uuden 3 momentin, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

7 §
Tuen määrä

Tässä päätöksessä tarkoitettua tukea voidaan maksaa 70 markkaa hehtaarilta vuoden 1997 kasvukauden aikana maa- ja puutarhatalouden harjoittajille maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (413/1995) liitteessä 1 tarkoitetuilla tukialueilla C1, C2 ja C2 Pohjoinen tuotantoon käytetystä pellosta, jolla on viljelty ruisvehnää, rehuohraa, kauraa, seosviljaa tai vihantaviljaa.Tämä päätös tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 1997.

Tätä päätöstä sovellettaessa otetaan ajoissa jätettyinä huomioon 8 §:ssä tarkoitetun määräajan kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle jätettyjen kirjallisten hakemusten lisäksi ne 7 §:n 3 momentissa tarkoitettua tukea koskevat hakemukset, jotka jätetään viimeistään 6 päivänä lokakuuta 1997.

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.