891/1997

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1997

Asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministerin esittelystä

muutetaan maa- ja metsätalousministeriöstä 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1516/1994) 4 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 6 ja 7 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 ja 7 § osaksi asetuksessa 1258/1995, seuraavasti:

Ministeriön toimialan virastot ja laitokset
4 §

Ministeriön toimialan virastoista ja laitoksista säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 21 §:ssä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
6 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) ylijohtajalla ja osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) apulaisosastopäälliköllä, neuvottelevalla virkamiehellä, hallitusneuvoksella, kalastusneuvoksella, maanmittausneuvoksella, maaseutuneuvoksella, maatalousneuvoksella, metsäneuvoksella, metsästysneuvoksella, rakennusneuvoksella, tarkastusneuvoksella, vesihallintoneuvoksella, vesihallintojohtajalla, ympäristöjohtajalla, talousjohtajalla ja tietohallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava hallitusneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) kaupallisella neuvoksella virkaan soveltuva korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

5) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan; sekä

6) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä perehtyneisyys lainvalmistelutehtäviin.

Virkojen täyttäminen
7 §

Kansliapäällikön, ylijohtajan, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, osastoihin kuulumattoman neuvottelevan virkamiehen, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Neuvottelevan virkamiehen, kalastusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen, maanmittausneuvoksen, maaseutuneuvoksen, maatalousneuvoksen, metsäneuvoksen, metsästysneuvoksen, rakennusneuvoksen, tarkastusneuvoksen, vesihallintoneuvoksen, kaupallisen neuvoksen, vesihallintojohtajan, ympäristöjohtajan, talousjohtajan ja tietohallintojohtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun kuin 1—2 momentissa tarkoitetun virkamiehen samoin kuin työsopimussuhtei-sen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.