883/1997

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1997

Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun päätöksen muuttamisesta

Verohallitus on muuttanut yleisestä tiedonantovelvollisuudesta 7 päivänä helmikuuta 1997 antamansa päätöksen (185/1997) 5 §:n, 9 §:n 2 momentin ja 19 §:n 4 momentin:

5 §
Sosiaalietuudet, syytingit, lakkoavustukset ym.

Maksajan on ilmoitettava eläkkeet, elinkorot, työttömyysturvaetuudet, sairausvakuutuslain mukaiset päivärahat ja muut veronalaiset sosiaalietuudet sekä valtion varoista maksettu korkoavustus. Maksajan on ilmoitettava myös reserviläispalkka, opintoraha, aikuisopintoraha, veronalainen syytinki ja veronalainen lakkoavustus.

9 §
Korot ja jälkimarkkinahyvitykset

Luonnollisen henkilön on ilmoitettava 1 momentissa tarkoitettu suoritus vain, jos suoritus liittyy maksajan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan tai jos suorituksesta on toimitettu ennakonpidätys.


19 §
Velkatiedot

Muun kuin luotto- ja rahoituslaitoksen ei kuitenkaan tarvitse antaa edellä tässä pykälässä tarkoitettuja tietoja, jos velka on muu kuin asuntovelka tai valtion taikka Ahvenanmaan maakuntahallituksen takaama opintovelka ja velan pääoma on enintään 10 000 markkaa.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997 ja sitä sovelletaan vuodelta 1997 annettaviin tietoihin.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1997

Pääjohtaja
Pekka Ruuhonen

Ylitarkastaja
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.