852/1997

Annettu Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1997

Valtioneuvoston päätös asumisoikeuden haltijoiden valinnasta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä

lisännyt asumisoikeuden haltijoiden valinnasta 27 päivänä syyskuuta 1990 annettuun valtioneuvoston päätökseen (900/1990) uuden 1 a §:n seuraavasti:

1 a §
Soveltamisalan rajaus Asuvan asukkaan etusija

Kun talo muutetaan asumisoikeustaloksi, voidaan huoneenvuokraoikeuden tai muun oikeuden perusteella huoneistoa tällöin hallitseva 18 vuotta täyttänyt henkilö tai häneltä oikeutensa johtava huoneistossa asuva perheen jäsen hyväksyä asumisoikeuden haltijaksi tämän päätöksen estämättä tai hän voi jatkaa huoneiston hallintaa vuokralaisena. Tällainen henkilö voidaan tämän päätöksen estämättä myös myöhemmin hyväksyä asumisoikeuden haltijaksi asuntoon, jota hän tai hänen perheensä on hallinnut jo ennen talon muuttumista asumisoikeustaloksi. Kun tällainen asunto vapautuu, valitaan asumisoikeuden haltija siten kuin tässä päätöksessä säädetään, jollei asumisoikeusasunnoista annetusta laista muuta johdu.


Tämä päätös tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 4 päivänä syyskuuta 1997

Ministeri
Sinikka Mönkäre

Vanhempi hallitussihteeri
Seija Heiskanen-Frösén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.