850/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan merimiesasiain neuvottelukunnasta 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetun asetuksen (535/1989) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 257/1997, seuraavasti:

3 §
Kokoonpano

Puheenjohtajan ja hänen varamiehensä tulee edustaa työministeriötä, kahden muun jäsenen sosiaali- ja terveysministeriötä, yhden liikenneministeriön hallinnonalaa sekä kolmen työnantajajäsenen ja kolmen työntekijäjäsenen merenkulkualan edustavimpia työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.