844/1997

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan sisäasiainministeriöstä 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1706/1995) 5 ja 6 § seuraavasti:

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä, pelastusylijohtajalla osastopäällikkönä ja osastopäälliköllä sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännön 29 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädetään, perehtyneisyys hallintotehtäviin;

2) poliisiylijohtajalla osastopäällikkönä oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys poliisitoimeen ja hallintotehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

3) poliisijohtajalla ja lainsäädäntöjohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) hallitusneuvoksella, hallintojohtajalla, talousjohtajalla, aluekehitysjohtajalla, teknisellä johtajalla, koulutusjohtajalla, valmiusjohtajalla, tietohallintojohtajalla, ohjelmanjohtajalla,tietoliikennejohtajalla ja näitä virka-asemaltaan vastaavalla neuvottelevalla virkamiehellä valtioneuvoston ohjesäännön 29 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty kelpoisuus;

5) tarkastusneuvoksella, aluekehitysneuvoksella, tietohallintopäälliköllä ja muulla kuin 4 kohdassa tarkoitetulla neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

6) lainsäädäntöneuvoksella oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys lainvalmisteluun;

7) hallitussihteerillä valtioneuvoston ohjesäännön 29 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetty kelpoisuus; sekä

8) poliisiylitarkastajalla tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin.

6 §
Virkojen täyttäminen

Kansliapäällikön, poliisiylijohtajan osastopäällikkönä, pelastusylijohtajan osastopäällikkönä, osastopäällikön, neuvottelevan virkamiehen, hallitusneuvoksen, lainsäädäntöneuvoksen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään.

Poliisijohtajan, lainsäädäntöjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, koulutusjohtajan ja valmiusjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Valtioneuvosto nimittää aluekehitysjohtajan, tietohallintojohtajan, ohjelmanjohtajan, aluekehitysneuvoksen, tietoliikennejohtajan ja tarkastusneuvoksen.

Muut virkamiehet nimittää sekä työsopi mussuhteisen henkilöstön ottaa ministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Jouni Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.