833/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus ympäristöministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä muutetaan ympäristöministeriöstä 24 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (54/1995) 5 § ja 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
5 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) kansliapäälliköllä ja ylijohtajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys hallinnonalan toimintaan, sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) johtajalla, hallitusneuvoksella, tulosryhmän päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on hallitusneuvoksella oltava oikeustieteen kandidaatin tutkinto, sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito; sekä

3) hallitussihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

Virkojen täyttäminen
6 §

Kansliapäällikön, ylijohtajan, johtajan, hallitusneuvoksen ja hallitussihteerin sekä tulosryhmän päällikkönä toimivan asuntoneuvoksen, kansainvälisten asiain neuvoksen, luonnonsuojelujohtajan, neuvottelevan virkamiehen, rakennusneuvoksen, talousjohtajan, ympäristöneuvoksen ja ympäristönsuojeluneuvoksen nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi tai jonka avoinna olemisesta on ilmoitetttu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, noudatetaan tämän asetuksen 5 §:n ja 6 §:n 1 momentin säännöksiä sellaisina kuin ne olivat tämän asetuksen voimaantullessa.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ympäristöministeri
Pekka Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.