832/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaali- ja terveysministeriöstä 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen (991/1994) 6 § seuraavasti:

6 §

Sen lisäksi, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä (1522/1995) säädetään kansliapäällikön, osastopäällikön, apulaisosastopäällikön, toimistopäällikön, hallitusneuvoksen ja näitä vastaavien virkamiesten sekä hallitussihteerin kelpoisuusvaatimuksista, vaaditaan:

1) osastopäälliköltä hyvä perehtyneisyys asianomaisen osaston toimialaan; sekä

2) lainsäädäntöneuvokselta oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä lainvalmistelutyössä tarvittavaa tutkimus- ja suunnittelutaitoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.