831/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta annetun asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 17 päivänä lokakuuta 1986 annetun asetuksen (739/1986) 4 ja 5 §, sellaisina kuin ne ovat, 4 § asetuksissa 1040/1987 ja 980/1988 sekä 5 § mainitussa asetuksessa 1040/1987, seuraavasti:

4 §

Tasa-arvovaltuutetun ja toimistopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen kandidaatin tutkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

5 §

Tasa-arvovaltuutetun nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Toimistopäällikön nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.