827/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta annetun asetuksen 3 ja 11 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan ensivakuutusliikettä harjoittavan vakuutusyhtiön vastuuvelan katteesta 24 päivänä maaliskuuta 1995 annetun asetuksen (461/1995) 3 §:n 1 kohta sekä 11 § seuraavasti:

3 §
Omaisuuslajien ryhmät, joilla voidaan kattaa vastuuvelan koko määrä

Vakuutusyhtiölain 10 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin saa vastuuvelan koko määrän katteena olla:

1) velkasitoumuksia, joissa velallisena tai takaajana on ETA-valtio, Ahvenanmaan maakunta tai sellainen kansainvälinen järjestö, jonka jäsenistä ainakin yksi on ETA-valtio;


11 §
Tytäryhteisön osakkeet

Vakuutusyhtiö ei saa lukea vastuuvelan katteeseen ilman sosiaali- ja terveysministeriön lupaa osakeyhtiölain (734/1978) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun muun tytäryhteisönsä kuin kiinteistöyhteisön osakkeita eikä tällaiselle tytäryhteisölleen annettua pääomalainaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.