825/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus liikenneministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan liikenneministeriöstä 22 päivänä joulukuuta 1994 annetun asetuksen (1386/1994) 4 §:n 2 momentti ja 5 §:n 2 momentti seuraavasti:

4 §

Lisäksi vaaditaan kelpoisuusvaatimuksena:

1) kansliapäälliköltä, osastopäälliköltä, apulaisosastopäälliköltä, hallitusneuvokselta ja hallitussihteeriltä mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään; sekä

2) yksikön päälliköksi määrätyltä rakennusneuvokselta, kansainvälisten asioiden neuvokselta, liikenneneuvokselta, viestintäneuvokselta, yli-insinööriltä, neuvottelevalta virkamieheltä ja tiedotuspäälliköltä ylempi korkeakoulututkinto, jonka on oltava rakennusneuvoksella ja yli-insinöörillä diplomi-insinöörin tutkinto, sekä perehtyneisyyttä viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

5 §

Rakennusneuvoksen, kansainvälisten asioiden neuvoksen, liikenneneuvoksen, viestintäneuvoksen sekä niitä virka-asemaltaan vastaavan tai ylemmän neuvottelevan virkamiehen nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.