822/1997

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Pääministerin esittelystä

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 30 päivänä joulukuuta 1996 annetun asetuksen (1322/1996) 3 § seuraavasti:

3 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) valtiosihteerillä sen lisäksi mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään, hyvä perehtyneisyys julkishallintoon ja yhteiskunnalliseen toimintaan;

2) alivaltiosihteerillä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja hyvä hallinnon tuntemus;

3) EU-asioiden valtiosihteerillä ja EU-asioiden alivaltiosihteerillä ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

4) hallitusneuvoksella, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään;

5) suunnittelu- ja kehittämistehtäviä johtavalla virkamiehellä ja talousneuvoston pääsihteerillä ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

6) tiedotustoimintaa johtavalla virkamiehellä:

a) ylempi korkeakoulututkinto ja laaja kokemus tiedotustoiminnasta; tai

b) pitkäaikainen ja laaja kokemus tiedotustoiminnasta sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;

7) käännöstoimintaa johtavalla virkamiehellä oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja molempien kotimaisten kielten täydellinen hallitseminen.

Kohtien 1—3 virkamiehiltä edellytetään käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta sekä 5—7 kohdissa tarkoitetuilta virkamiehiltä käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Käännöstyön ohjaustehtävissä toimivilta ja käännösten tarkastajilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Siltä, joka erityisesti tarkastaa vaativia oikeudellisia käännöksiä, edellytetään oikeustieteen kandidaatin tutkintoa.

Käännöstyötä tekeviltä edellytetään korkeakoulututkintoa tai diplomikielenkääntäjän tutkintoa. Kaikilta tässä ja 3 momentissa tarkoitettuja tehtäviä suorittavilta edellytetään molempien kotimaisten kielten täydellistä hallitsemista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Pääministeri
Paavo Lipponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.