816/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Asetus työriitojen sovittelusta annetun asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Työministerin esittelystä

muutetaan työriitojen sovittelusta 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun asetuksen (1205/1987) 4 §:n 1 momentti sekä

lisätään 4 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

4 §

Piirisovittelijoita on kuusi. Sovittelijoiden toimialueina ovat seuraavat piirit:

I piiri käsittää Etelä-Suomen läänin;

II piiri käsittää Länsi-Suomen läänin;

III piiri käsittää Itä-Suomen läänin;

IV piiri käsittää Oulun ja Lapin läänit; sekä

V piiri käsittää Ahvenanmaan läänin.

Kussakin piirissä toimii yksi piirisovittelija lukuun ottamatta II piiriä, jossa toimii kaksi piirisovittelijaa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Nykyisen I ja II piirin piirisovittelijat jatkavat I ja II piirin piirisovittelijoina. Nykyisen III:n piirin piirisovittelija siirtyy II piirin toiseksi piirisovittelijaksi, nykyisen IV piirin piirisovittelija III piirin piirisovittelijaksi, nykyisen V piirin piirisovittelija IV piirin piirisovittelijaksi ja nykyisen VI piirin piirisovittelija V piirin piirisovittelijaksi.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.