810/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä muuttanut eräiden Suomeen muuttavien henkilöiden toimeentulotuen sekä heille annetun sosiaali- ja terveydenhuollon erityiskustannusten korvaamisesta 5 päivänä joulukuuta 1990 annetun valtioneuvoston päätöksen (1054/1990) 6 §:n, sellaisena kuin se on 12 päivänä syyskuuta 1996 annetussa valtioneuvoston päätöksessä (685/1996) seuraavasti:

6 §

Korvaukset suorittaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto kunnan tilityksen perusteella. Tilitys on tehtävä kirjallisesti kultakin kalenterivuodelta seuraavan vuoden loppuun mennessä. Korvaus menetetään, jos pätevää syytä viivästymiseen ei näytetä. Korvaus maksetaan kunnalle niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun tiedot asian ratkaisemiselle on saatu.

Edellä 3 §:ssä tarkoitettujen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten korvaamises-ta tulee erikseen sopia työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston ja kunnan kesken. Asianomainen ministeriö voi osoittaa kunnan, jonka kanssa työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston tulee tehdä 3§:n 2 kohdassa tarkoitetun toiminnan järjestämistä koskeva sopimus.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1997

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Ylitarkastaja
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.