809/1997

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1997

Valtioneuvoston päätös pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta

Valtioneuvosto on työministeriön esittelystä muuttanut pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun valtioneuvoston päätöksen (1607/1992) 11 ja 12 §:n 1 momentin, 13 §:n 1 ja 3 momentin sekä 20 §:n seuraavasti:

11 §
Pakolaisten vastaanotosta sopiminen

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto ja kunta sopivat 3 §:ssä tarkoitetusta pakolaisten vastaanoton järjestämisestä sekä vastaanoton järjestämisestä kunnalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta.


12 §
Turvapaikanhakijoiden vastaanotosta sopiminen

Työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto ja kunta, kuntayhtymä, muu julkisoikeudellinen yhteisö taikka yksityinen yhteisö tai säätiö voivat sopia 4 §:ssä tarkoitetusta turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä ja vastaanoton kustannusten korvaamisesta.


13 §
Vastaanoton järjestämiseen ja rahoitukseen osallistumisesta sopiminen

Yksityinen henkilö, yritys tai muu yhteisö ja kunta voivat sopia nimeltä mainitun pakolaisen tai pakolaisryhmän vastaanoton järjestämiseen ja rahoitukseen osallistumisesta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto korvaa kunnalle ne vastaanoton kustannukset, joita sopimuksen mukainen rahoitus ei kata.


Kunnan on annettava työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosastolle selvitys sopimuksen nojalla saamastaan rahoituksesta 14, 15 ja 17 §:ssä tarkoitettuja korvauksia laskuttaessaan.

20 §
Korvausten maksaminen

Edellä 14, 15, 17 ja 18 §:ssä tarkoitetut korvaukset maksaa työvoima- ja elinkeinokeskuksen työvoimaosasto.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 1997

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Ylitarkastaja
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.