801/1997

Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan merenkulkulaitoksesta 19 päivänä tammikuuta 1990 annetun asetuksen (53/1990) 18 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 470/1993, sekä

muutetaan 17 §, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 470/1993, seuraavasti:

17 §

Yleisenä kelpoisuusvaatimuksena merenkulkulaitoksen virkoihin on sellainen taito ja kyky, jota virkaan kuuluvien tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Lisäksi vaaditaan:

1) pääjohtajalta ylempi korkeakoulututkinto tai merikapteeninkirja sekä merenkulun ja hallinnon tuntemusta sekä johtamiskokemusta;

2) ylijohtajalta ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyyttä hallinnollisiin tehtäviin ja merenkulkuasioihin;

3) merenkulkuneuvokselta ylempi korkeakoulututkinto tai merikapteeninkirja sekä perehtyneisyyttä osaston alaan kuuluviin tehtäviin; sekä

4) piiripäälliköltä ylempi korkeakoulututkinto tai merikapteeninkirja sekä perehtyneisyyttä alan tehtäviin.

Pääjohtajalta, ylijohtajalta, merenkulkuneuvokselta ja piiripäälliköltä vaaditaan myös käytännössä osoitettua johtamistaitoa.

Luotsihenkilökunnalla tulee lisäksi olla sellainen terveys ja kunto, jota vaaditaan kauppa-aluksella kansipalveluksessa olevalta, ja alushenkilökunnalla sellainen terveys ja kunto, jota vaaditaan vastaavaan tehtävään kauppa-aluksessa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 22 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.