797/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 28 päivänä joulukuuta 1995 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1782/1995) liitteenä olevan maksutaulukon 9 ja 10 §:n, sellaisina kuin niistä on 9 § 18 päivänä kesäkuuta 1997 annetussa päätöksessä (597/1997), seuraavasti:Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Kauppa- ja teollisuusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Liite

MAKSUTAULUKKO
9 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut:
Yksityisen elinkeinoharjoittajan perusilmoitus 350 mk
Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 700 mk
Muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 1 500 mk
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 1 500 mk
Muu muutosilmoitus 250 mk
Aputoiminimen rekisteröinti 350 mk/nimi
Sulautumis- ja jakautumisasiat
Sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 1 500 mk+250 mk/seuraava yhtiö
Sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevan muutoksen ilmoittaminen 250 mk/yhtiö
Hakemus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanoon 1 500 mk+900 mk/seuraava yhtiö
Ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 250 mk/yhtiö
Muut hakemusasiat
Hakemus osakepääoman alentamiseksi, arvonkorotusrahaston alentamiseksi, yhtiömuodon muuttamiseksi, voiton jakamiseksi, vararahaston alentamiseksi tai ylikurssirahaston alentamiseksi 2 150 mk
Otteet, todistukset ja jäljennökset:
Ote kaupparekisteristä 60 mk
Rekisteröintodistus 90 mk
Manuaalisesti koottu historiaote 110 mk/tunti
Diaaritodistus 25 mk
Muu kaupparekisteriin perustuva todistus 110 mk/tunti
Yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 60 mk
Tilinpäätös- ja taseasiat
Jäljennös tilinpäätösasiakirjoista (yhdeltä tilinpäätöskaudelta) 60 mk
Todistus tilinpäätösasiakirjojen jättämisestä 25 mk
ATK-järjestelmän käyttö
Liittymismaksut:
Käyttäjätunnuksia 1 500 mk
" 2-10 250 mk/kpl
" 11- 100 mk/kpl
Käyttäjätunnuksen uudelleen avaaminen 250 mk
Käyttömaksut:
Kysely 2 mk
Toiminimikysely 1 mk
Peruspoiminta kaupparekisteritiedoista konekielisessä muodossa 80 000 mk vuodessa
Mikrofilmit:
Kaupparekisterin peruskortisto 18 000 mk
Kaupparekisterin ylläpitokortit 6 400 mk vuosi
Kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 3 800 mk/vuosi
Vuosien 1976-1980 tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen 10 000 mk
Tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1981- 8 000 mk vuosi
Muutoksenhakumaksu:
Kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 870 mk
Oikeaksi todistaminen 48 mk+5 mk/sivu
10 §
Yrityskiinnitysasiat
Todistukset
Diaaritodistus 50 mk
Rasitustodistus 150 mk
Muu yrityskiinnitysrekisteriin perustuva todistus 150 mk
Hakemus- ja ilmoitusasiat
Kiinnityshakemus 560 mk
Kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 1 100 mk
Vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 1 100 mk
Kiinnitysten yhdistäminen 1 100 mk
Kiinnitysten keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 1 100 mk
Kiinnityksen kuolettaminen 100 mk
Ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta 150 mk
Ilmoitus saatavan hakemisesta 150 mk
Hakemus kiinnityksen jakamiseksi yrityksen jakautumisen yhteydessä 3 000 mk
Ilmoitus kiinnitysten säilymi sestä jakautuvassa yhtiössä 300 mk

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.