790/1997

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 6 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 2 päivänä heinäkuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) liitteen A rn 2010 ja liitteen B osan III rn 250 000-259 999 sekä

lisännyt liitteen B osaan I uuden rn 10 602 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997, mutta sitä voidaan soveltaa kuljetuksissa jo ennen sen voimaantuloa.

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL N:o L 275, 28.12.1996, s. 1, komission direktiivi96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43

Helsingissä 6 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Seija Miettinen

LIITE A JA LIITE B

Luettelo aineista ja aineiden tunnusnumeroista

Huom. Sisältää myös taulukon 1 koko on 1295 kt!!!

LISÄYS B.5 Taulukko 3 Huom. koko 800 kt Tunnusnumerokilpi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.