785/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on

kumonnut sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista joulukuun 29 päivänä 1994 annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (4/1995) liitteen 2 kohdat 2 ja 4 sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 930/1995, ja

muuttanut liitteen 2 kohdat 1 ja 3, sellaisina kuin ne ovat mainitussa päätöksessä 930/1995, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 22 päivänä elokuuta 1997.

Jos muutetun päätöksen nojalla perittävät maksut johtaisivat tämän päätöksen voimaan tullessa kuluvan laskentakauden valvontamaksun osalta luvanhaltijalle edullisempaan lopputulokseen, noudatetaan maksun määräämisessä siltä osin muutettua päätöstä.

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Ministeri
Terttu Huttu-Juntunen

Neuvotteleva virkamies
Kari Paaso

1. Alkoholijuoman valmistuksen ja tukkumyynnin valvontamaksu

Alkoholijuoman valmistuksen ja tukkumyynnin valvonnasta peritään valmistus- ja tukkumyyntiluvan haltijalta vuotuinen valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään taulukosta ilmenevällä tavalla siten, että huomioon otetaan luvanhaltijan myynti anniskelu-, vähittäismyynti- ja käyttöluvan haltijoille sekä toimitukset luvanhaltijan suorittamaan vähittäismyyntiin ja anniskeluun.

- Olut ja enintään 4,7 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävä käymisteitse valmistettu muu alkoholijuoma 1 p/l
- Muut miedot alkoholijuomat 2 p/l
- Väkevät alkoholijuomat 5 p/l
- Väkiviina 5 p/l

Luvanhaltijakohtainen enimmäismaksu on kuitenkin 500 000 markkaa.

Jos luvanhaltijalla on enemmän kuin yksi valmistus- tai varastointipaikka, valvontamaksua peritään kultakin lisäpaikalta 1 000 markkaa.

Jos luvanhaltija toimittaa valvontaan tarvittavat tiedot Tuotevalvontakeskuksen hyväksymällä tavalla levykkeellä, myyntimääriin perustuvaa valvontamaksua sekä enimmäismaksua alennetaan 10 %. Jos vastaavat tiedot toimitetaan Tuotevalvontakeskuksen hyväksymällä tavalla linjasiirtoaineistona, näitä maksuja alennetaan kuitenkin 15 %.

Jos luvanhaltijalla on Tuotevalvontakeskuksen hyväksymä omavalvontajärjestelmä, myyntimääriin perustuvaa valvontamaksua sekä enimmäismaksua alennetaan 10 %. Jos luvanhaltijalla on tämän lisäksi hyväksytty laatujärjestelmä, näitä maksuja alennetaan kuitenkin 15 %.

Valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään sataan markkaan.

Luvanhaltijakohtainen maksu on ensimmäistä toimintavuotta lukuunottamatta aina vähintään 2 000 markkaa. Tätä vähimmäismaksua ei sovelleta luvanhaltijan ensimmäisenä laskutettavana toimintavuotena (1.9.-31.8. välisenä aikana), vaan maksu peritään tällöin yksinomaan todellisten toimitustietojen perusteella. Alle 100 markan valvontamaksua ei tällöin kuitenkaan peritä.

Ajallisesti enintään yhdeksi kuukaudeksi tai myyntioikeudeltaan rajoitetun tukkumyyntiluvan haltijalta ei peritä vuotuista valvontamaksua.


3. Käyttölupaan perustuvan käytön valvontamaksu

Väkiviinan ja alkoholijuomien käytön valvonnasta peritään käyttöluvanhaltijalta vuotuinen valvontamaksu. Maksun suuruus määrätään taulukosta ilmenevällä tavalla siten, että huomioon otetaan luvanhaltijan ostot ja omaan käyttöön tapahtunut maahantuonti.

- Väkiviina 100 p/l
- Alkoholijuomat 50 p/l

Edellä mainituin perustein määrätty valvontamaksu pyöristetään alaspäin lähimpään sataan markkaan.

Käyttöluvanhaltijalta toimipaikkakohtaisesti perittävä vähimmäismaksu on 500 markkaa ja enimmäismaksu on 10 000 markkaa. Väkiviinan opetustarkoitukseen tapahtuvasta käytöstä toimipaikkakohtainen vähimmäismaksu on kuitenkin 100 markkaa.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.