779/1997

Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Laki poliisin hallinnosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan poliisin hallinnosta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (110/1992) 4 §:n 2 momentin 1 kohta sekä 5 §:n 2 momentin 2 kohta seuraavasti:

4 §
Poliisin ylijohto

Poliisin ylijohdon tehtävänä on:

1) suunnitella, kehittää ja johtaa poliisitointa koko maassa sekä päättää paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden yhteistoiminnan perusteista läänissä;


5 §
Poliisin lääninjohto

Poliisin lääninjohdon tehtävänä on:


2) päättää paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden yhteistoiminnasta läänissä 4 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti; sekäTämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi- kuuta 1998.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 76/1997
HaVM 10/1997
EV 75/1997

Helsingissä 15 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sisäasiainministeri
Jan-Erik Enestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.