768/1997

Annettu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä 16 päivänä huhtikuuta 1992 antamansa päätöksen (394/1992), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenneministeriön päätöksessä 1519/1994 ja 1920/1994 liitteen osan II reunanumerot 400-599 sekä lisäyksen X kohdat 4-5.8 ja lisäyksen XI kohdat 4-5.8, seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997 mutta sitä voidaan kuljetuksissa soveltaa jo ennen sen voimaantuloa.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 31 päivään syyskuuta 1997 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus VAK-96 mukaan".

Neuvoston direktiivi 96/49/EY; EYVL N:o L 235, 17.9.1996, s. 25
Komission direktiivi96/87/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 45

Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Liisa Virtanen

LIITE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSMÄÄRÄYKSET

II OSA

LUOKKA 4.1.

Helposti syttyvät kiinteät aineet

Luokka 4.2.

Helposti itsestään syttyvät aineet

Luokka 4.3.

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

Luokka 5.1.

Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

Luokka 5.2.

Orgaaniset peroksidit

OSA III

Lisäykset

LISÄYS X

SÄILIÖKONTTIEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

LUOKKIEN 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 JA 5.2 ERITYISMÄÄRÄYKSET

LISÄYS XI

SÄILIÖVAUNUJEN RAKENNETTA, TARKASTUSTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

LUOKKIEN 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 JA 5.2 ERITYISMÄÄRÄYKSET

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.