765/1997

Annettu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 2 päivänä heinäkuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) liitteen A osan III rn 3200-3399, rn 3900-3999 liitteen B osan III rn 213 000-219 999, rn 220 100 kohdan (1), rn 220 301 kohdan (2), rn 220 403 kohdan (1), rn 220 500, rn 220 511 kohdan (1), rn 220 514, rn 220 520, rn 220 521 kohdan (1), rn 220 522 kohdan (2) alakohdat (b), (e) ja (f) sekä kohdan (3), rn 220 540 ja rn 230 000-239 999 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL N:o L 275, 28.12.1996, s. 1, komission direktiivi96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43

Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Seija Miettinen

LIITE A

VAARALLISET AINEET JA ESINEET SEKÄ NIIDEN PAKKAAMINEN JA MERKITSEMINEN

III OSA

LISÄYS A.2 LISÄYS A.3 LISÄYS A.9

III OSA

LIITTEEN B LISÄYKSET

LISÄYS B.1c

LUJITEMUOVISTA VALMISTETTUJA KIINTEITÄ JA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

LISÄYS B.1d

HITSATTUJA KIINTEITÄ SÄILIÖITÄ, HITSATTUJA IRROTETTAVIA SÄILIÖITÄ JA HITSATTUJA SÄILIÖKONTTIEN SÄILIÖITÄ, JOILLE VAADITAAN VÄHINTÄÄN 1 MPa (10 BAR) KOEPAINE, SEKÄ LUOKAN 2 JÄÄHDYTETTYJEN NESTEYTETTYJEN KAASUJEN KULJETUKSEEN TARKOITETTUJA HITSATTUJA KIINTEITÄ SÄILIÖITÄ, HITSATTUJA IRROITETTAVIA SÄILIÖITÄ JA HITSATTUJA SÄILIÖKONTTIEN SÄILIÖITÄ KOSKEVAT RAKENNEAINE- JA RAKENNEVAATIMUKSET

LISÄYS B.2

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETTAMISEEN TARKOITETTUJEN AJONEUVORAKENNETTA KOSKEVAT YHDENMUKAISET MÄÄRÄYKSET SISÄLTÄEN TARVITTAVAT MÄÄRÄYKSET NIIDEN TYYPPIHYVÄKSYNNÄSTÄ

LISÄYS B.3

HYVÄKSYMISTODISTUS VAARALLISIA AINEITA KULJETTAVALLE AJONEUVOLLE

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.