758/1997

Annettu Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Laki työvoimapalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 26 päivänä marraskuuta 1993 annettuun työvoimapalvelulakiin (1005/1993) uusi 22 a § seuraavasti:

22 a §
Muutoksenhaku

Tässä laissa tarkoitettuihin työvoimapalveluita koskeviin päätöksiin ei saa valitta- malla hakea muutosta, ellei erikseen lailla toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 73/1997
TyVM 7/1997
EV 96/1997

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.