757/1997

Annettu Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta 3 päivänä elokuuta 1990 annettuun lakiin (763/1990) uusi 25 a § seuraavasti:

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

25 a §
Muutoksenhakukielto

Muihin kuin 23 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin työvoima- ja elinkeinokeskuksen ja työvoimatoimiston päätöksiin ei saa valittamalla hakea muutosta, ellei erikseen lailla toisin säädetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

HE 73/1997
TyVM 7/1997
EV 96/1997

Naantalissa 8 päivänä elokuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Työministeri
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.