736/1997

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeriön päätös vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenneministeriö on

muuttanut vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä 2 päivänä heinäkuuta 1997 annetun liikenneministeriön päätöksen (660/1997) liitteen A osan II rn 2201a kohdan (3), rn 2301a kohdan (3), rn 2400-2599, rn 2601a kohdan (3), rn 2801a kohdan (6), rn 2901a kohdan (2) sekä liitteen B osan I rn 10 605, osan II rn 11 403 (1) taulukon alaviitteen 1, rn 41 000-60 999 ja osan III lisäyksen B.1a rn 211 400-211 599, lisäyksen B.1b rn 212 400-212 599, liitteen C rn 300 000-300 014 sekä

lisännyt liitteen B osaan II uuden rn 10 502 seuraavasti:


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1997.

Tämän päätöksen voimaantullessa voimassa olleita määräyksiä saa soveltaa 30 päivään syyskuuta 1997 saakka. Tällöin rahtikirjaan on tehtävä merkintä: "Kuljetus VAK-96 mukaan".

Neuvoston direktiivi 94/55/EY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 7 ja EYVL N:o L 275, 28.12.1996, s. 1, komission direktiivi96/86/EY; EYVL N:o L 335, 24.12.1996, s. 43

Helsingissä 22 päivänä heinäkuuta 1997

Liikenneministeri
Matti Aura

Yli-insinööri
Seija Miettinen

Liite A

Vaaralliset aineet ja esineet sekä niiden pakkaaminen ja merkitseminen

II Osa

Eri kuljetusluokat

Luokka 2. kaasut ja luokka 3. palavat nesteet Luokka 4.1. helposti syttyvät kiinteät aineet Luokka 4.2. helposti itsestään syttyvät aineet Luokka 4.3. aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja Luokka 5.1. sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet Luokka 5.2. orgaaniset peroksidit Luokka 6.1. myrkylliset aineet, luokka 8. syövyttävät aineet, luokka 9. muut vaaralliset aineet ja esineet Liite B Luokka 4.1. helposti syttyvät kiinteät aineet Luokka 4.2. helposti itsestään syttyvät aineet Luokka 4.3. aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja Luokka 5.1. sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet Luokka 5.2. orgaaniset peroksidit Osa III Liitteen B lisäykset Luokka 5.1. sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet, luokka 5.2. orgaaniset peroksidit Osa III Lisäys B.1b Luokka 5.1. sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet, luokka 5.2. orgaaniset peroksidit

Liite C

Kuljetus henkilöitä kuljettavassa ajoneuvossa, maastossa ja moottorikelkkailureitillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.