734/1997

Annettu Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1997

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kittilän ja Sodankylän kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/1977) 2, 4, 5, 6 ja 14 §:n, sellaisena kuin niistä 4 § on 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (980/1992); valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 7 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/1993); 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 5 §:n 9 kohdan; ja 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/1975); nojalla päättänyt:

1 §

Sodankylän kunnasta siirretään Kittilän kuntaan seuraavat tilojen ja rekisteriyksiköiden osat:

1) Kuivasalmen kylästä tilasta Niemi 24:18 osa Aitosuvannon palstaa sekä osa Pokan jakokunnan yhteistä vesialuetta 876:8 Kitisessä. Uusi raja alkaa vanhalla kunnanrajalla olevasta pyykistä 43 ja jatkuu tilan 24:18 ja valtionmaan välistä rajaa pyykille 44 ja siitä pyykille 45 Kitisen rannassa ja edelleen samalla suunnalla Kitisen keskelle. Siitä raja kulkee luoteeseen joen keskiviivaa noudattaen vanhalle kunnanrajalle.

2) Kelontekemän kylästä tilasta Mäkelä 2:15 kokonaan Rajaniemen niittypalsta, tilasta Kenttärova 2:27 Rajaniemen niittypalstan osa, tilasta Mäntysalo 2:19 Rajaniemen palstasta osa sekä edellä mainitun maa-alueen kohdalla oleva puoleen jokeen ulottuva Kelontekemän jakokunnan vesialue 876:1 Jeesiöjoessa.

Uusi raja alkaa vanhalta kunnan rajalta valtionmaan ja tilan 2:19 väliseltä rajapyykiltä 96 ja jatkuu tilan 2:15 ja valtionmaan pyykille 179 ja edelleen samojen rekisteriyksiköiden pyykille 92a Jeesiöjoen rannassa. Siitä raja etenee suuntansa säilyttäen Jeesiö-Pumppasen jakokunnan vesirajaan saakka keskellä Jeesiöjokea. Siitä raja jatkuu mainitun jakokunnan vesirajaa sen ja vanhan kunnanrajan leikkaukseen Jeesiöjoen keskellä.

2 §

Kittilän kunnasta siirretään Sodankylän kuntaan seuraavat tilojen ja rekisteriyksiköiden osat:

1) Kieringin kylästä tilasta Koivula 6:9 Raivioniemen palstan osa, tilasta Kerola 7:17 kokonaan Löysäkinrannan niittypalsta, tilasta Soasjärvi 11:7 osittain Sotkajoen niittypalsta sekä tilasta Karkkola 11:6 osittain Sotkajoensuun niitypalsta.

2) Kelontekemän kylästä tilasta Alasotkajoki 5:12 Purnulammen palstan osa sekä edellä mainittujen alueiden sisällä olevat osat Purnulammen ja Sotkajoen vesialuetta.

Uusi raja alkaa vanhalta kunnan rajalta pyykiltä 33 ja jatkuu Alakylän tilan 164 ja Kieringin kylän tilan 11:7 rajaa pyykille 132, josta se jatkuu tilojen 164 ja 7:17 rajaa pyykille 26. Siitä uusi raja kulkee tilan 7:17 ja valtionmaan rajaa vanhan kunnanrajan pyykille 3.

3 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 1997

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.