725/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeriön päätös maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin täytäntöönpanosta

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 2 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Maitoa ja maitovalmisteita kuvaavien tilastojen keruussa noudatetaan tilastointivuodesta 1997 alkaen seuraavia maitoa ja maitovalmisteita koskevien tilastotietojen keruusta annetun neuvoston direktiivin 96/16/EY edellyttämiä menettelyjä.

2 §
Vastuuviranomainen

Edellä mainitun direktiivin edellyttämät kansalliselle vastuuviranomaiselle kuuluvat tehtävät hoitaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus.

3 §
Tiedonantajat

Tiedot kerätään maaseutuelinkeinotilastoista annetun lain (1197/1996) 2 §:n nojalla direktiivin 1 artiklan 2 kohdassa sekä 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainituilta yrityksiltä 1 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Euroopan yhteisöjen komission suostumuksella voidaan käyttää muista virallisista lähteistä peräisin olevia tietoja.

4 §
Tietojen toimittaminen komissiolle

Edellä mainitun direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot toimitetaan komissiolle artiklassa mainituilta ajanjaksoilta 6 artiklan 3 kohdan määräaikoja noudattaen.

5 §
Tilastoinnin työohjelmat ja menetelmäkertomukset

Edellä mainitun direktiivin 4 artiklan 2 kohdan mukaiset kokeilututkimukset ja tutkimukset tehdään komission vahvistamien työohjelmien mukaisesti. Komissiolle toimitetaan 5 artiklan 2 kohdan mukaiset menetelmäkertomukset.

6 §
Määräajat ja salassapitovelvollisuus

Luottamukselliset tiedot toimitetaan komissiolle salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun neuvoston asetuksen (Euratom/ETY) N:o 1588/90 säännösten mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1997.

Neuvoston direktiivi 96/16/EY; EYVL N:o L 78, 28.3.1996, s. 27

Helsingissä 24 päivänä heinäkuuta 1997

Maa- ja metsätalousministeri
Kalevi Hemilä

Vanhempi hallitussihteeri
Heikki Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.