687/1997

Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1997

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Multian kunnan ja Ähtärin kaupungin välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/1977) 2, 4, 5, 6 ja 14 §:n, sellaisena kuin niistä 4 § on 6 päivänä marraskuuta 1992 annetussa laissa (980/1992); valtioneuvostosta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain (78/1922) 7 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä joulukuuta 1993 annetussa laissa (1120/1993) ja 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (1522/1995) 5 §:n 9 kohdan; ja 1 päivänä kesäkuuta 1922 annetun kielilain (148/1922) 2 §:n, sellaisena kuin se on 10 päivänä tammikuuta 1975 annetussa laissa (10/1975); nojalla päättänyt:

1 §

Multian kunnasta siirretään Ähtärin kaupunkiin erillisalue, johon kuuluvat:

1) Vehkoon kylästä kokonaan tilat Sökölä 14:5 ja Pakola 14:6 sekä Vehkoon jakokunnan yhteisten vesialueitten rekisteriyksiköstä 495:407:876:1 Alaisen-Tuhkion ja Keskisen-Tuhkion järvissä sijaitsevat alueet ja osa Saarijärvi-Myllymäen maantiestä 633.

2) Multian valtionmaasta rekisteriyksikön osat Multian valtionmaan 495:893:1:7 Tuh- kiojärvien palstat ja Maaherransuon soidensuojelualueen 495:893:2:1 Alaisen-Tuhkiojärven palsta.

2 §

Siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1997

Ministeri
Jouni Backman

Neuvotteleva virkamies
Toivo Pihlajaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.