685/1997

Annettu Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997

Asetus kansanterveyslaitoksesta annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan kansanterveyslaitoksesta 24 päivänä toukokuuta 1991 annetun asetuksen (848/1991) 7 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 66/1997, seuraavasti:

7 §

Kelpoisuusvaatimuksena kansanterveyslaitoksen virkoihin on:

1) pääjohtajalla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto, tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys toimialaansa, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä johtamiskokemusta;

2) muulla kuin yleisen osaston päällikkönä toimivalla osastonjohtajalla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto, tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys toimialaansa, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) hallintojohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys hallinto- ja ta lousasioihin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito;

4) tutkimusprofessorilla tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet tai tohtorin tutkinto, tieteellinen ja käytännöllinen perehtyneisyys toimialaansa sekä perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin;

5) ylilääkärillä ja apulaislääkärillä laillistettu lääkäri;

6) toimistopäälliköllä ja laboratorionjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto; sekä

7) muilla virkamiehillä virkaan soveltuva tutkinto, koulutus tai kokemus.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Naantalissa 11 päivänä heinäkuuta 1997

Tasavallan Presidentti
MARTTI AHTISAARI

Sosiaali- ja terveysministeri
Sinikka Mönkäre

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.